Інформація о підприємстві

О Підприємстві

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (8 Загрузок)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ (8 Загрузок)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА (7 Загрузок)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРА (7 Загрузок)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (8 Загрузок)

Акціонерний капітал

Свідотство о регістрації випуска акцій: (6 Загрузок)

Сповіщення для акціонерів

Протокол загальних зборів ПРАТ ГОТЕЛЬ ЖОВТНЕВИЙ. Дата зборів - 08.09.2023 (3 Загрузки)

Протоколи про підсумки голосування (протоколи лічильної комісії) загальних зборів ПРАТ ГОТЕЛЬ ЖОВТНЕВИЙ. Дата зборів - 08.09.2023 (2 Загрузки)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05 вересня 2023 року. (5 Загрузок)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на загальних зборах Товариства 08.09.2023. (8 Загрузок)

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах 08.09.2023. (7 Загрузок)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27.07.2023. (7 Загрузок)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 08.09.2023 (6 Загрузок)

Інформація голосуючі акції (6 Загрузок)

Інформація у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" (5 Загрузок)

Повідомлення про проведення Загальних зборів 13.12.2021 р. (дата розміщення 11.11.2021 р). (5 Загрузок)

Повідомлення про загальні збори 08.10.2018 (7 Загрузок)

Повідомлення про загальні збори 24.10.2017 (3 Загрузки)

Повідомлення про реєстрацію 02.09.2019 г. (12 Загрузок)

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (7 Загрузок)

Річна регулярна інформація

Річна звітність емітента за 2021 р. (5 Загрузок)

Звіт за 2020 р. Формат PDF_2020 (3 Загрузки)

Звіт за 2019 р. Формат PDF_2019 (7 Загрузок)

2018 (4 Загрузки)

2017 (10 Загрузок)

2016 (3 Загрузки)

2015 (3 Загрузки)

2014 (9 Загрузок)

2013 (4 Загрузки)

2012 (0 Загрузок)

2011 (4 Загрузки)

Особлива Інформація

Особлива информація Жовтневая (3 Загрузки)

Особлива информація Жовтневая 1 (4 Загрузки)

Особлива информація Жовтневая 2 (4 Загрузки)

Особлива информація Жовтневая 3 (4 Загрузки)

Особлива информація Жовтневая 23.07.2019 г. (4 Загрузки)

Особлива информація Жовтневая_2 23.07.2019 г. (6 Загрузок)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (5 Загрузок)

Особлива інформація 2021 (3 Загрузки)

Особлива інформація 250722 (3 Загрузки)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА (5 Загрузок)