Інформація о підприємстві

О Підприємстві

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (95 Загрузок)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ (Одна Загрузка)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА (77 Загрузок)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРА (74 Загрузки)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (95 Загрузок)

Акціонерний капітал

Свідотство о регістрації випуска акцій: (66 Загрузок)

Сповіщення для акціонерів

Протокол загальних зборів ПРАТ ГОТЕЛЬ ЖОВТНЕВИЙ. Дата зборів - 08.09.2023 (63 Загрузки)

Протоколи про підсумки голосування (протоколи лічильної комісії) загальних зборів ПРАТ ГОТЕЛЬ ЖОВТНЕВИЙ. Дата зборів - 08.09.2023 (Одна Загрузка)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05 вересня 2023 року. (Одна Загрузка)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на загальних зборах Товариства 08.09.2023. (67 Загрузок)

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах 08.09.2023. (66 Загрузок)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27.07.2023. (Одна Загрузка)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 08.09.2023 (54 Загрузки)

Інформація голосуючі акції (54 Загрузки)

Інформація у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" (53 Загрузки)

Повідомлення про проведення Загальних зборів 13.12.2021 р. (дата розміщення 11.11.2021 р). (52 Загрузки)

Повідомлення про загальні збори 08.10.2018 (56 Загрузок)

Повідомлення про загальні збори 24.10.2017 (54 Загрузки)

Повідомлення про реєстрацію 02.09.2019 г. (70 Загрузок)

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (58 Загрузок)

Річна регулярна інформація

Річна інформація емітента за 2022 (46 Загрузок)

Річна звітність емітента за 2021 р. (56 Загрузок)

Звіт за 2020 р. Формат PDF_2020 (53 Загрузки)

Звіт за 2019 р. Формат PDF_2019 (Одна Загрузка)

2018 (57 Загрузок)

2017 (66 Загрузок)

2016 (56 Загрузок)

2015 (54 Загрузки)

2014 (68 Загрузок)

2013 (63 Загрузки)

2012 (0 Загрузок)

2011 (52 Загрузки)

Особлива Інформація

Особлива информація Жовтневая (56 Загрузок)

Особлива информація Жовтневая 1 (55 Загрузок)

Особлива информація Жовтневая 2 (55 Загрузок)

Особлива информація Жовтневая 3 (58 Загрузок)

Особлива информація Жовтневая 23.07.2019 г. (58 Загрузок)

Особлива информація Жовтневая_2 23.07.2019 г. (52 Загрузки)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (60 Загрузок)

Особлива інформація 2021 (58 Загрузок)

Особлива інформація 250722 (53 Загрузки)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА (58 Загрузок)