Інформація о підприємстві

О Підприємстві

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (33 Загрузки)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ (22 Загрузки)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗОРА (27 Загрузок)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДИРЕКТОРА (24 Загрузки)

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (33 Загрузки)

Акціонерний капітал

Свідотство о регістрації випуска акцій: (19 Загрузок)

Сповіщення для акціонерів

Протокол загальних зборів ПРАТ ГОТЕЛЬ ЖОВТНЕВИЙ. Дата зборів - 08.09.2023 (14 Загрузок)

Протоколи про підсумки голосування (протоколи лічильної комісії) загальних зборів ПРАТ ГОТЕЛЬ ЖОВТНЕВИЙ. Дата зборів - 08.09.2023 (12 Загрузок)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05 вересня 2023 року. (14 Загрузок)

Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на загальних зборах Товариства 08.09.2023. (20 Загрузок)

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у загальних зборах 08.09.2023. (Одна Загрузка)

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 27.07.2023. (16 Загрузок)

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства 08.09.2023 (15 Загрузок)

Інформація голосуючі акції (17 Загрузок)

Інформація у відповідності до вимог ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства" (18 Загрузок)

Повідомлення про проведення Загальних зборів 13.12.2021 р. (дата розміщення 11.11.2021 р). (14 Загрузок)

Повідомлення про загальні збори 08.10.2018 (17 Загрузок)

Повідомлення про загальні збори 24.10.2017 (14 Загрузок)

Повідомлення про реєстрацію 02.09.2019 г. (Одна Загрузка)

ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ (18 Загрузок)

Річна регулярна інформація

Річна інформація емітента за 2022 (11 Загрузок)

Річна звітність емітента за 2021 р. (18 Загрузок)

Звіт за 2020 р. Формат PDF_2020 (15 Загрузок)

Звіт за 2019 р. Формат PDF_2019 (13 Загрузок)

2018 (17 Загрузок)

2017 (26 Загрузок)

2016 (17 Загрузок)

2015 (15 Загрузок)

2014 (23 Загрузки)

2013 (Одна Загрузка)

2012 (0 Загрузок)

2011 (13 Загрузок)

Особлива Інформація

Особлива информація Жовтневая (17 Загрузок)

Особлива информація Жовтневая 1 (17 Загрузок)

Особлива информація Жовтневая 2 (17 Загрузок)

Особлива информація Жовтневая 3 (18 Загрузок)

Особлива информація Жовтневая 23.07.2019 г. (19 Загрузок)

Особлива информація Жовтневая_2 23.07.2019 г. (16 Загрузок)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (18 Загрузок)

Особлива інформація 2021 (18 Загрузок)

Особлива інформація 250722 (15 Загрузок)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЕМІТЕНТА (17 Загрузок)